Proszę czekać.
O KANCELARII
OFERTA
ARTYKUŁY
DOJAZD
CENNIK
KONTAKT
OFERTA

Usługi doradztwa podatkowego:

 • występowanie jako pełnomocnik  przed sądami oraz organami podatkowymi i kontroli skarbowej w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych,
 •  udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych z uwzględnieniem poszukiwania najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie gospodarki finansowej,
 • audyty podatkowe wskazanych okresów lub wybranych zagadnień,
 • prowadzenie wszelkich postępowań podatkowych, w  tym z zakresu podatku od spadków i darowizn,
 • informacje dotyczące zmian w przepisach prawa podatkowego.

Usługi  księgowości bilansowej:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych w imieniu podatnika,
 • przygotowywanie wymaganych prawem sprawozdań i raportów dla celów podatkowych i innych(GUS, NBP itp.).

Obsługa dotycząca kadr i płac:

 • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy,
 • prowadzenie nadzoru nad sprawami kadrowymi,
 • sporządzanie list płac,
 • przygotowanie deklaracji i raportów ZUS,
 • pomoc w organizacji systemu czasu pracy i wynagradzania, tworzenie regulaminów pracy, wynagradzania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych.

Obsługa z zakresu prawa gospodarczego:

 • udzielanie opinii prawnych,
 • pomoc formalno-prawna w opracowywaniu projektów umów,
 • opracowywanie podstawowych dokumentów organizacyjnych przedsiębiorstwa  (regulaminy, pełnomocnictwa, procedury, zarządzenia itp.),
 • prowadzenie spraw związanych z wpisami do KRS,
 • obsługa związana z zakładaniem i rejestrowaniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i innych podmiotów gospodarczych,
 • inne zadania organizacyjno - prawne wynikające z potrzeb Klienta.

Usługi szkoleniowe w zakresie:

 • prawa podatkowego,
 • prawa cywilnego i gospodarczego,
 • prawa administracyjnego.
   
powrót
   Zadaj pytanie       Strona główna       Dane kontaktowe       Ważne dokumenty       Strefa klienta   


KSI Projektowanie stron www